Novinky z úradu

02.10.2012 | Autor: | V rubrike: Aktuality | Zdieľať:

Organizačné zmeny na Mestskom úrade priniesli prvé ovocie – ušetrených 30 000 eur na mzdových prostriedkoch použijeme na výstavbu detských ihrísk v Podháji, na Pršianskej terase,  v Rakytovciach, Iliaši a v materskej škole v Kremničke.

Na dobrej ceste sme aj s rekonštrukciou niektorých základných škôl v meste. Na obnovu ZŠ Moskovská sme splnili všetky podmienky pre udelenie eurofondov. Čakáme už len na podpis zmluvy Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorú minister Ľubomír Jahnátek prisľúbil podpísať v krátkom čase. Pre 3 alebo 4 ďalšie školy máme pripravený projekt, v rámci ktorého vymeníme na školách okná a zlepšíme tak vzhľad aj energetickú hospodárnosť budov. K realizácii by malo dôjsť po skončení zimy. Naše deti tak budú mať konečne možnosť učiť sa v dôstojnejších podmienkach.

Pravdepodobne už v októbri začneme s rekonštrukciou povrchu námestia SNP. Opravíme poškodenú dlažbu a vymeníme rozbitý zelený asfalt za nový povrch. Aký by mal byť, môžete ovplyvniť aj vy v hlasovaní na niektorých regionálnych internetových portáloch. Rozhodujeme sa medzi zelenou a čiernou farbou. Veríme, že aj váš hlas bude dôležitou indíciou, ktorá nám napovie, ako si obyvatelia mesta predstavujú vzhľad svojej dominanty.

V mesiaci september navštívil Banskú Bystricu americký veľvyslanec Theodore Sedgwick a výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory na Slovensku Jake Slegers. V Cikkerovej sieni banskobystrickej historickej Radnice zorganizovali biznis raňajky s predstaviteľmi mesta a miestnymi podnikateľmi. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest sa touto cestou zároveň ospravedlňujeme všetkým banskobystrickým podnikateľom, ktorí nemohli byť pozvaní.

Americký veľvyslanec vo svojom vystúpení zdôraznil, že americká strana výrazne podporuje slovenské regióny. „Banská Bystrica je pre nás veľmi dôležitá a veríme, že sa nám podarí s vaším mestom zrealizovať mnohé projekty v priebehu budúcich rokov. Žiaľ, najväčším problémom súčasnosti je nezamestnanosť a to platí rovnako pre americkú i slovenskú ekonomiku. Sme však pripravení spolupracovať a rozvíjať vzájomné vzťahy. Dobrým príkladom môže byť naša podpora vášmu priemyselnému parku v Šalkovej.“

V rámci diskusie odznela aj možnosť vytvorenia banskobystrického zastúpenia Americkej obchodnej komory na Slovensku, v prípade, že mu bude predchádzať jasná podpora a záujem zo strany podnikateľov pôsobiacich v našom regióne. Našou úlohou ako samosprávy nie je vytvárať pracovné miesta, ale vytvárať podmienky, aby pracovné miesta vznikať mohli. Rozhodujúci vplyv na zamestnanosť v  regióne má však úspešnosť či neúspešnosť miestnych podnikateľov. Je preto dôležité, aby banskobystrickí zamestnávatelia dokázali efektívne využívať nami pripravené príležitosti, medziiným aj tie, ktoré im ponúkajú zastúpenia zahraničných obchodných komôr na Slovensku. Členom Americkej obchodnej komory na Slovensku je zatiaľ iba jeden subjekt z Banskej Bystrice. Benefity jeho členstva sú však viditeľné už dnes, pretože vďaka spolupráci s americkou stranou môže expandovať na dôležité východoeurópske trhy. Budeme radi, ak sa nám podarí presvedčiť aj ďalších podnikateľov a zastúpenie americkej obchodnej komory na Slovensku sa stane realitou aj v našom meste.

Miroslav Rybár
prednosta MsÚ

A aký je Váš názor?
Pokiaľ Vás článok zaujal a chcete sa zapojiť do diskusie, tak neváhajte a zanechajte svoju reakciu! Prosím v rámci komentárov udržujme zásady slušnej diskusie!